In februari 2017 hebben wij een inzamelingsactie van Douwe Egberts Waardepunten georganiseerd ten bate van pakken koffie voor voedselbanken. Punten die misschien al jaren in verschillende laden dozen blikjes lagen te wachten, konden in die maand op negen verschillende plaatsen worden ingeleverd c.q. in de daarvoor bestemde boxen worden gedeponeerd. Begin maart 2017 zijn die boxen door onze leden geledigd en begon het tellen. Dat tellen verliep snel en uitstekend, vooral dankzij het feit dat vele inwoners van Zwolle en Dalfsen hun bijdrage al geteld en wel in enveloppen en/of doosjes hadden gedaan en op de envelop/buitenkant stond het aantal punten. Wij waren hierdoor positief verrast en danken de gulle gevers voor deze mooie samenwerking.

Het resultaat mag er wezen: in totaal zijn er 457.800 punten bij elkaar gehaald. Een fantastisch resultaat dankzij de inwoners van Zwolle en Dalfsen, die hun punten naar de inzamelboxen hebben gebracht. 

De opbrengsten per inzamelbox waren:
    AA landen: Te Welscher slager        71.348 punten
    Zwolle-Zuid: Boekwinkel Bruna        57.100 punten
    Zwolle-Zuid R.K. St. Jozefkerk        28.500 punten
    Zwolle-Zuid KBS De Wingerd          12.300 punten
    Zwolle-Zuid Zorgpunt Zuid               35.580 punten
    Berkum: Coop Van Brummen           52.700 punten
    Centrum: Makelaargroep Ten Hag    52.650 punten
    Centrum: Gift City, Rieteweg           70.500 punten
    Dalfsen: Jumbo Kamphuis              64.122 punten

Douwe Egberts heeft dit aantal verhoogd met 15%; dit betekent dat er voor de Voedselbank Zwolle met deze actie 857 pakken koffie zijn opgehaald. De punten zijn naar een centraalpunt in Nederland gestuurd en eind april 2017 waren de pakken koffie bij Voedselbank Zwolle. Van de Voedselbank Zwolle e.o. ontvangen circa 280 gezinnen in Zwolle en 70 gezinnen in Dalfsen, Zwartewaterland en Nieuwleusen een voedselpakket. Deze gezinnen treffen de komende maanden dus een pak koffie in hun pakket aan en dat is bijzonder. Want koffie is lang houdbaar en wordt dus bijna nooit “afgeschreven.

 

Landelijk zijn er 57.000.000 (57 miljoen) DE-punten ingeleverd en daardoor konden in de week van 10 t/m 14 april in totaal 108.576 pakken koffie verdeeld worden onder 121 voedselbanken.
HARTELIJK DANK AAN ALLE DONATEURS en voor allen: BLIJF DOORSPAREN, zodat deze actie voor het goede doel aan het begin van het nieuwe jaar 2018 weer in Zwolle e.o. kan plaatshebben.