08/01/2017

In december vierde de club een eindejaarsbijeenkomst. Op een passende lokatie voor een Lionsclub, namelijk in een omgeving waar jonge mensen hun talenten kunnen laten zien: het restaurant van het Deltion College.

De avond werd muzikaal omlijst door jongeren. En het diner werd geheel verzorg door studenten.

     

Clubpresidente Erika houdt een warme speech over verbinden, zowel onderling als met de samernleving.
Partner Dick van Lion Ingrid zoekt daarop meteen contact.

     

De roep om een nieuwe groepsfoto wordt direct vervuld, met excuses aan de leden, die deze bijeenkomst niet bij konden wonen.